01/07/2016 | 0

HongKong kỷ niệm 19 năm trả lại Trung Cộng

HongKong kỷ niệm 19 năm trả lại Trung Cộng

Hồng Kông. (Reuters) – Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh hôm nay đã dẫn đầu một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 19 năm việc trao trả vùng lãnh thổ từ tay Anh về cho Trung Cộng.

Buổi lễ kỷ niệm đã đến giữa khi căng thẳng chính trị giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đang dâng cao, sau khi một nhà xuất bản sách ở Hồng Kông cho biết ông đã bị chính quyền Trung Cộng bắt cóc cùng với 4 người khác. Ông Lương cho biết chính phủ Hồng Kông sẽ tiếp tục giữ các nguyên tắc cơ bản mà đã là nền tảng cho việc cai trị Hồng Kông.

Nhà lãnh đạo của Hồng Kông cho biết hôm thứ Ba tuần này ông đã hỏi Trung Quốc là việc bắt giữ các nhà xuất bản sách có thể đã vi phạm nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống mà dựa theo đó thành phố đã được trao trả về cho Trung Cộng. Phản ứng này là phản ứng mạnh mẽ nhất của chính quyền Hồng Kông đối với vụ bắt cóc những người xuất bản sách có nội dung đả kích dàn lãnh đạo của Bắc Kinh. Ông Lương cho biết ông đã viết một bức thư cho Bắc Kinh chất vấn liệu chính quyền đại lục đã thi hành pháp luật của họ vượt qua biên giới Hồng Kông hay không. Hàng ngàn người đã tuần hành tại Hồng Kông vào cuối tuần trước để phản đối việc bắt cóc và giam giữ năm nhà xuất bản sách của Hồng Kông. Những người này xuất bản các cuốn sách kể chuyện đời tư các nhà lãnh đạo Trung Cộng. (Lê Hoàng)