12/10/2016 | 4

HongKong: Các nghị viên mới thách thức Bắc Kinh

HongKong: Các nghị viên mới thách thức Bắc Kinh

Hồng Kông. (Reuters) – Ba nhà lập pháp Hồng Kông mới được bầu lên đã không được cho vào họp hôm nay sau khi lợi dụng lễ tuyên thệ để đặt vấn đề độc lập và dân chủ.

Việc này cho thấy thách thức ngày càng tăng đối với sự cai trị của Bắc Kinh. Hai trong số các tân nghị viên hô vang trung thành với một quốc gia Hồng Kông và giơ biểu ngữ với dòng chữ Hồng Kông không phải là Trung Quốc vào lúc họ sắp sửa đọc lời tuyên thệ của họ. Do hành động của 2 người, Thư ký trưởng của Ban Thư ký của Hội đồng lập pháp Hồng Kông cho biết bà không thể thực hiện việc tuyên thệ cho 2 nghị viên Yau Wai-ching, 25 tuổi, và Baggio Leung, 30 tuổi.

Một nhà lập pháp thứ ba, Edward Yiu, thòng thêm một câu đòi hỏi phổ thông đầu phiếu vào cuối câu tuyên thệ. lời tuyên thệ của Yiu cũng không được chấp nhận. Việc tuyên thệ là thử thách đầu tiên cho quyết tâm của các tân nghị viên để thúc đẩy vấn đề độc lập bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Hiến pháp của Hồng Kông còng gọi là Luật cơ bản đã được đưa ra vào lúc thuộc địa được trả về cho Trung Quốc cho phép tự do ngôn luận.

Nhưng điều khoản số một nói Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Các nhà lập pháp phải hoàn thành lời tuyên thệ trung thành với chính quyền của đặc khu Hồng Kông thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trước khi họ có thể bắt đầu công việc của họ. (Lê Hoàng)