18/06/2015 | 3

HongKong: 28 trên 37 bác cải cách bầu cử của Bắc Kinh

HongKong: 28 trên 37 bác cải cách bầu cử của Bắc Kinh

Hong Kong, Trung Cộng. (Reuters) – Regina Ip, dân biểu Hong Kong thân Bắc Kinh, ngày thứ Năm 18 tháng Sáu đã giận dữ với nhóm dân biểu đòi dân chủ đã phủ quyết đề nghị cải cách trọn gói được Trung Cộng thông qua.

Bà tuyên bố tại cuộc họp báo vài tiếng đồng hồ sau cuộc bỏ phiếu, rằng những người này sẽ phải “gánh trách nhiệm.” Cuộc bỏ phiếu diễn ra sớm hơn dự tính, chỉ có 37 trên tổng số 70 nhà lập pháp hiện diện. Kết quả cho thấy, 28 dân biểu bỏ phiếu chống lại kế hoạch chi tiết gói cải cách của Bắc Kinh; trong khi chỉ có 8 người chấp thuận, và một người không bỏ phiếu. Trong một khoảnh khắc đột ngột trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu thì một nhóm đông đảo dân biểu thân Bắc Kinh đột nhiên bước ra khỏi phòng họp. Bà Ip nói rằng, nhóm này muốn cùng bỏ phiếu với nhau trong một khối, và đã đi ra ngoài trong lúc tất cả các thành viên cần có mặt. Bà nói: “Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo dự tính và 33 nhà lập pháp ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh đã mất cơ hội để bỏ phiếu.”

Sự kiện trên là một đòn giáng vào các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, trước đó đã áp lực các dân biểu Hong Kong thuộc nhóm dân chủ, ép họ phải hậu thuẫn kế hoạch được gọi là cải cách bầu cử của Trung Cộng. Theo kế hoạch này thì người Hong Kong sẽ tham gia cuộc đầu phiếu phổ thông để bầu đặc khu trưởng thành phố, theo một danh sách đã được sàng lọc, gồm các ứng cử viên thân Bắc Kinh, mà người Hong Kong gọi là một kiểu mẫu dân chủ giả hiệu. Việc bác bỏ đề nghị cải cách có nghĩa là Hong Kong sẽ trở lại phương pháp cũ trước đây. Nhà lãnh đạo Hong Kong sẽ được một uỷ ban 1,200 thành viên trung thành với Bắc Kinh lựa chọn. (Song Châu)