07/11/2016 | 2

Hong Kong: Lập pháp ủng hộ Dân Chủ tố cáo Bắc Kinh

Hong Kong: Lập pháp ủng hộ Dân Chủ tố cáo Bắc Kinh

Hồng Kông. (Reuters) – Các nhà lập pháp dân chủ ở Hồng Kông cho biết hôm nay là những thiệt hại gây ra do phán quyết của Bắc Kinh là vô tiền khoáng hậu.

Quốc hội Trung Cộng đã thông qua một phán quyết trước đó trong ngày, nói 2 nghị viên ủng hộ dân chủ không thể tái tuyên thệ. Điều này đồng nghĩa với việc ngăn cấm họ nhậm chức trong hội đồng lập pháp của thành phố. Đây là sự can thiệp trực tiếp nhất của Bắc Kinh trong hệ thống pháp luật và chính trị của vùng lãnh thổ kể từ năm 1997. Hành động của Bắc Kinh đã diễn ra sau khi 2 nhà lập pháp Yau Wai-ching, 25 tuổi, và Baggio Leung, 30, cam kết trung thành với quốc gia Hồng Kông và giương lên các biểu ngữ có dòng chữ Hồng Kông không phải là Trung Quốc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của 2 người vào tháng trước.

Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh cho biết chính phủ của thành phố sẽ thực hiện đầy đủ phán quyết của quốc hội Trung Cộng.  Điều vẫn chưa được rõ là tòa án Hồng Kông sẽ phán quyết như thế nào trong vụ kiện. Các cuộc biểu tình dữ dội đã nổ ra ở Hồng Kông kể từ cuối tuần qua để phản đối các hành vi can thiệp của Bắc Kinh vào đời sống chính trị của thành phố. (Lê Hoàng)