22/11/2015 | 2

Hong Kong bỏ phiếu sau một năm tranh đấu đòi dân chủ

Hong Kong bỏ phiếu sau một năm tranh đấu đòi dân chủ

Hong Kong. (Reuters) – Người dân Hong Kong đang đi bỏ phiếu cấp quận.

Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên sau cuộc xuống đường đòi dân chủ làm tê liệt thành phố. Trên 900 ứng cử viên đang chạy đua để giành 432 ghế nghị viên tại 18 quận. Hiện giờ thành phần thân Bắc Kinh đang chiếm đa số trong các nghị viện, nhưng kỳ bỏ phiếu lần này cử tri sẽ bầu cho nguyện vọng cải cách chính trị của họ. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào chiều Chủ Nhật và qua kết quả này có thể tiên liệu được cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp của Hong Kong vào năm tới và bầu người lãnh đạo Hong Kong vào năm 2017 sẽ như thế nào.

Cuộc biểu tình đòi dân chủ 79 ngày tại Hong Kong trong năm ngoái là thách thức chính trị chưa từng có đối với Bắc Kinh. Người tiểu tình đã thất bại trong việc đòi Bắc Kinh chấp nhận một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Bắc Kinh vẫn tuyên bố cử tri trong thành phố phải chọn người hành chánh trưởng từ danh sách ứng cử viên đã được chính phủ chấp nhận. Tuy nhiên, những người tranh đấu tiếp tục hoạt động. Nhiều người tham gia biểu tình hiện ra tranh cử chức nghị viên quận và họ được coi là những người Lính Dù.

Cựu đầu bếp Steve Ng Wing-tak 30 tuổi nói rằng nếu không có Phong trào Dù, ông ta chắc chắn không ra tranh cử chức nghị viên quận. Hiện giờ ông ta quan tâm nhất là chính trị. Một Lính Dù khác nói rằng dân chúng thể hiện quyền dân chủ trực tiếp tại cấp địa phương, tạo những nghị viện công dân để đẩy mạnh dân chủ, đưa tới chọn lựa người lãnh đạo Hong Kong một cách hoàn toàn dân chủ. (Robert Võ)