05/01/2015 | 1

Hôn nhân đồng tính được chấp thuận tại Florida

Hôn nhân đồng tính được chấp thuận tại Florida

Miami, Florida. (Reuters) – Một thẩm phán tại tiểu bang Florida phán quyết rằng hôn nhân đồng tính bắt đầu được chấp thuận tại Quận Miami-Dade từ ngày 5 tháng Giêng, bãi bỏ việc đình chỉ quyết định trước đó của bà rằng lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang là vi hiến.

Quyết định của bà Zabel được nhiều người có mặt trong tòa án ở Miami chào mừng. Có mặt tại tòa là 6 cặp đồng tính, những nguyên đơn trong vụ kiện do Trung Tâm Bình Đẳng cho Quyền Đồng Tính Florida nộp, đòi bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang và công nhận hôn nhân đồng tính. Hai cặp cho biết họ dự định kết hôn ngay sau khi thủ tục giấy tờ của họ hoàn tất.

Quyết định của thẩm phán Sarah Zabel được đưa ra trước khi hôn nhân đồng tính trở thành hợp pháp trên toàn tiểu bang sau nửa đêm, khi lệnh cấm chấm dứt theo một phán quyết tương tự của toàn án liên bang. Nhân viên tại các bộ phận của tiểu bang chuẩn bị cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính từ ngày Thứ Ba ngày 5 tháng 1 năm 2015, khi lệnh đình chỉ phán quyết của thẩm phán Robert Hinkle tại Tallahassee hết hạn. Thẩm phán Robert Hinkle cũng bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính. (Nguyên Trân)