10/02/2015 | 0

Hôn lễ đồng tính bắt đầu ở Alabama

Hôn lễ đồng tính bắt đầu ở Alabama

Huntsville, Alabama. (Reuters) — Nhiều cặp đồng tính bắt đầu thành hôn ở Alabama hôm Thứ Hai ngày 9 tháng 2, bất kể một vị chánh thẩm bảo thủ của Tối Cao Pháp Viện tiểu bang tìm cách ngăn chặn việc cấp hôn thú cho những cặp đồng tính, để công khai phản đối một phán quyết hồi tháng 1 của tòa liên bang.

Hành động của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã giúp dọn đường cho Alabama trở thành tiểu bang thứ 37 cho phép các cặp đồng tính thành hôn. Nhưng những tổ chức tranh đấu cho quyền của người đồng tính nói rằng, nhiều quận hạt ở Alabama vẫn còn chưa chịu cấp hôn thú cho các cặp đồng tính. Trước đó, Tổng chưởng lý Alabama yêu cầu tạm gác các cuộc hôn nhân đồng tính cho đến khi có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu này, và đòi tiểu bang Alabama tuân theo phán quyết của một tòa liên bang hồi tháng 1, cho rằng lệnh cấm hôn nhân đồng tính tại Alabama là vi hiến.

Tại Birmingham, hàng chục cặp đồng tính đã làm lễ thành hôn tại tòa án và một công viên kế cận. Những người ủng hộ chào đón và mang bánh bông lan đến cho họ, trong khi một nhóm người biểu tình mang theo thập giá và Thánh Kinh. Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Alabama là ông Roy Moore vào tối Chủ Nhật vừa qua ra lệnh cấm các thẩm phán tòa gia đình trong tiểu bang không cấp hôn thú cho các cặp đồng tính. Lệnh của Chánh Thẩm Moore đã khiến cho một số giới chức Alabama hoãn cấp hôn thú cho nhiều cặp đồng tính tại ít nhất 22 quận hạt.

Một số quận hạt do lo ngại nhầm lẫn, đã hoãn cấp hôn thú cho bất cứ cặp tình nhân nào. (Song Châu)