24/08/2020 | 5

Hơn 80 tổ chức của người Việt trên thế giới kêu gọi Anh Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Cộng ở biển Đông

Hơn 80 tổ chức của người Việt trên thế giới kêu gọi Anh Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Cộng ở biển Đông

Đường lưỡi bò phi pháp của Trung Cộng ở Biển Đông (vov.vn)

Tin từ Hoa Kỳ: Hơn 80 tổ chức của người Việt trên thế giới đã ký vào một thư ngỏ chung kêu gọi Anh Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản chính thức bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Cộng tại Biển Đông.

Bức thư chung nói Anh Quốc, Nhật Bản, và Ấn Độ là những quốc gia dân chủ vùng biển có vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định ở Biển Đông qua việc củng cố sự tôn trọng những quy định luật pháp quốc tế. Yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Cộng là bất hợp pháp, vi phạm Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) và đã bị Tòa Hòa giải Thường trực bác bỏ vào năm 2016.

Các tổ chức ký tên nói rằng ba cường quốc dân chủ cần trên phải cương quyết chống lại sự hung hăng và xâm lấn của Trung Cộng ở Biển Đông để tái lập nền móng cho một vùng Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn.Hoa Kỳ và Úc đã chính thức tuyên bố Trung Cộng không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông và chủ trương “đường chín đoạn” là không có cơ sở pháp lý, do vậy, Anh, Ấn Độ và Úc cần có hành động tương tự.

 Trong số các tổ chức ký tên có Đảng Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, và Đài SBTN cùng gần 80 tổ chức của người Việt ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Úc.

Thư đã được gửi trực tiếp đến Bộ Ngoại giao Anh, Ấn Độ và Nhật Bản vào ngày 24/8.  Các tổ chức ký tên cũng kêu gọi người Việt phổ biến thư chung này một cách rộng rãi để góp phần gia tăng bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Quốc Tuấn