Hơn 80 ngàn người tham dự hội Trung Thu 2016 tại Cabramatta, Úc Châu

Cabramatta được xem là khu vực có nhiều người Việt cư ngụ và buôn bán nhất tại Úc Châu. Hàng năm. Hằng năm, chính quyền địa phương đều chọn Cabramatta để tổ chức Lễ Hội Trung Thu và lễ hội năm nay đã được tổ chức vào ngày 4/9/2016. Các đường phố chính trong thành phố đều được chặn lại để các gian hàng bày ra cho người đi dự hội có thể mua sắm hay ăn uống hoặc xem văn nghệ. Theo ước tính của hội đồng thành phố thì số người đến dự lễ hội đã hơn 80 ngàn người với nhiều sắc dân khác cùng đổ về để tham dự một lễ hội đậm nét văn hóa Việt.