22/02/2024 | 27

HƠN 70,000 KHÁCH HÀNG CỦA AT&T ĐƯỢC BÁO CÁO BỊ MẤT SÓNG TRÊN KHẮP HOA KỲ

HƠN 70,000 KHÁCH HÀNG CỦA AT&T ĐƯỢC BÁO CÁO BỊ MẤT SÓNG TRÊN KHẮP HOA KỲ

Theo trang web theo dõi Down detector, hơn 32,000 vụ mất sóng của AT&T đã được khách hàng báo cáo vào khoảng 4 giờ sáng thứ Năm theo giờ miền Đ6ng.  Các báo cáo giảm xuống trước khi tăng vọt trở lại lên hơn 50,000 vào khoảng 7 giờ sáng, với hầu hết các vụ mất sóng được báo cáo ở Houston, Chicago, Dallas, Los Angeles và Atlanta. Con số đó đã tăng lên khoảng 72,000 vào lúc 10 giờ sáng. Cricket Wireless, thuộc sở hữu của AT&T và sử dụng mạng của AT&T, cũng ngừng hoạt động. Một số khách hàng của Verizon và T-Mobile cũng báo cáo tình trạng ngừng hoạt động, mặc dù tình trạng của họ dường như ít phổ biến hơn AT&T. AT&T cho biết họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề và khôi phục dịch vụ, nhưng không làm rõ nguyên nhân gây ra tình trạng ngừng hoạt động. Một số người dùng iPhone đã thấy thông báo SOS hiển thị trên điện thoại di động của họ. Thông báo cho biết thiết bị đang gặp vấn đề khi kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động của họ nhưng thiết bị có thể gọi điện thoại khẩn cấp qua các mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động khác.