09/12/2021 | 83

Hơn 25,000 đảng viên cộng sản bị kỷ luật vì suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Hơn 25,000 đảng viên cộng sản bị kỷ luật vì suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Trương Thị Mai- Nguồn hình TTXVN

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, vào sáng 9 tháng 12 năm 2021, tại Hội nghị viên chức toàn quốc quán triệt,  thực hiện kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng sản, bà  Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ năm 2016 đến 2020 có 25,104 đảng viên suy thoái, hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” bị  kỷ luật.

Trong số trên thì có 15,101 đảng viên chiếm 60% suy thoái về đạo đức, lối sống, như đánh bạc, rượu chè, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo nhà cầm quyền không cấp phép; sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức.

6,838 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị như, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, thiếu hiệu quả.

477 đảng viên nói và làm không đúng với quan điểm, đường lối của nhà cầm quyền, nói một đằng làm một nẻo, lúc trong hội nghị thì nói khác nhưng ra ngoài thì nói khác, lúc đương chức và khi về hưu nói và làm khác nhau. 2,216 đảng viên gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản nhà nước.

1,623 đảng viên tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 1,722 đảng viên bị kỷ luật về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vì nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương của nhà cầm quyền. Hạ thấp thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của nhà cầm quyền; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo của nhà cầm quyền.

An Nhiên