26/12/2015 | 0

Hơn 12 tỉ Mỹ Kim kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2015

Hơn 12 tỉ Mỹ Kim kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2015

Xét ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Cộng và Philippines. Trong bản báo cáo cho biết lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm 2015 lên tới 12.25 tỷ Mỹ kim. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CSVN, trong giai đoạn 1991-2013, lượng kiều hối chính thức vào Việt Nam lên tới 80.4 tỷ Mỹ kim. Như vậy, nếu tính cả hai năm qua, thì lượng kiều hối vào Việt Nam trong vòng 25 năm qua vào khoảng 105 tỷ Mỹ kim.

Kiều hối đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Trong khi các nguồn tiền từ ODA không phải cho không biếu không mà là cho vay dài hạn. Còn FDI là đầu tư nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời và cuối cùng sẽ chuyển trả về nước ngoài. Thêm nữa, để thu hút được nguồn vốn FDI, Việt Nam phải trả bằng quá nhiều ưu đãi. Trong khi đó kiều hối là nguồn tiền không hoàn lại.

Do đó Việt Nam đang có chính sách đặc biệt thu hút và vận dụng kiều hối vào phát triển kinh tế. Các ngân hàng thương mại gọi lượng kiều hối đổ về Việt Nam là mùa thu hoạch vàng, giúpViệt Nam tiếp tục giữ vị trí một trong 16 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Một số người còn nói rằng người Việt hải ngoại đang nuôi dưỡng chế độ Việt Cộng sống lâu hơn.

Thanh Lan / SBTN