28/06/2014 | 0

Hơi Xuân Hạ Bắc

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này về nói về đề tài Hơi Xuân Hạ Bắc. Để hiểu rõ thêm về những thang âm cung bậc của dòng nhạc cải lương. Kính mời quý vị cùng theo dõi.