Hội Việt Tộc Nam Cali tổ chức sự kiện “Đi Bộ Cho Tình Thương”

Hội Việt Tộc do Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế thành lập nhằm giúp đỡ đồng bào các sắc tộc thiểu số tây nguyên Việt Nam đã hoạt động được 23 năm. Vào trưa thứ Bảy 14/11/2020 đã tổ chức buổi đi bộ gây quỹ với chủ đề “Walk Of Love”