Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Ngày 1 tháng 2 năm 2020, Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) đã tổ chức buổi tiệc mừng xuân cho những vị khách mời đặc biệt. Họ là các bệnh nhân đang điều trị hoặc đã khỏi bệnh ung thư. Ban tổ chức hi vọng buổi tiệc như là một món ăn tinh thần cho các vị khách mời đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tiến Trung xin tường trình như sau.