Hội Từ Thiện Thánh Luca gây quỹ chữa bệnh tim cho trẻ em

Nhằm gây quỹ giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam chữa bệnh tim bẩm sinh. Vào tối thứ Sáu 9/12/2016 Hội từ thiện Thánh Luca đã tổ chức dạ tiệc gây quỹ, tại thành phố Garden Grove nam California, được sự tham dự đông đảo của đồng hương mọi giới.