09/04/2016 | 2

Hội tim mạch: Trường học nên mở lớp thể dục

Hội tim mạch: Trường học nên mở lớp thể dục

Washington, DC. (CBS) – Một phúc trình vừa được công bố cho thấy, các trường học ở Washington DC giữ học sinh ở lại phòng tập thể dục để tập luyện thể dục trong khi nhiều tiểu bang khác không làm được.

Học sinh một số trường ở đây thường bắt đầu một ngày hoạt động bằng việc tham dự lớp tập thể dục vào buổi sáng. Một học sinh nói rằng việc nhún nhảy ban đầu làm cậu bật cười ngần ngại, nhưng rồi cậu cũng vào theo để cùng tập thể dục, trước khi chạm đến cuốn sách dầy cộm. Nguồn tin này nói rằng, học sinh trường trung học công lập Yu Ying tại Washington DC cùng tham dự lớp vận động thân thể mỗi tuần hai lần, mỗi lần khoảng 45 phút, và tin rằng bài tập thể dục là để trau giồi sức khoẻ.

Tuy nhiên, một phúc trình khác cho thấy, không phải trường học nào ở Hoa Kỳ cũng mở lớp học thể dục. Phúc trình của Shape of the Nation năm 2016 nói rằng, hầu hết các tiểu bang đều không có chương trình giáo dục thể chất. Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ khuyến cáo tất cả các tiểu bang nên buộc các trường phải có chương trình giáo dục thể chất 150 phút mỗi tuần lễ đối với học sinh tiểu học và 225 phút đối với học sinh trung học cấp 2 và cấp 3.

Tuy nhiên, chỉ có Washington DC và Oregon đáp ứng được yêu cầu kể trên. (Song Châu)