Hội thoại về hiện tình đất nước với linh mục Phero Nguyễn Văn Khải tại Canada

Liên Hội Người Việt Canada đã tổ chức buổi hội thoại về Hiện Tình Đất Nước với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải vói hơn 100 đồng hương đã họp mặt tại Central Parkway Mall toạ lạc tại 377 Burnhamthorpe Road East vào ngày thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018.