Hội thiện nguyện Kimmy Dương Foundation cứu trợ các gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 Vũ Hán đợt 2

Hội thiện nguyện Kimmy Dương Foundation cứu trợ các gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 Vũ Hán đợt 2

Kimmy Duong Foundation

Hội Thiện Nguyện Kimmy Duong Foundation của Ông Bà Nguyễn Võ Long và Kimmy Dương có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn vừa ra Thông Báo sẽ tổ chức Chương Trình Cứu Trợ Đợt 2, để giúp các gia đình người Mỹ Gốc Việt cư ngụ tại Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận gặp khó khăn về tài chánh vì dịch bệnh COVID19.

Ông Bà Nguyễn Võ Long và Kimmy Dương là hai nhà sáng lập Phong Trào Việt Hưng với mục đích chống Trung Cộng cứu nước. Trong đợt này sẽ có 50 gia đình được chọn để tặng 1,000 mỹ kim. Mọi chi tiết xin liên lạc với The Kimmy Duong Foundation tại https://thekimmyduongfoundation.org.

Bên cạnh đó xin nhắc lại rằng Đợt 1, The Kimmy Duong Foundation đã giúp 48 gia đình gặp khó khăn về tài chánh, mỗi gia đình 1,000 mỹ kim để xoay sở trong những ngày dịch bệnh.

Vì dịch bệnh kéo dài nên ông bà Nguyễn Võ Long và Kimmy Dương quyết định tổ chức cứu trợ Đợt 2 với sự hợp tác của các Hội đoàn: Nhà Việt Nam, VATV, VietDC Radio, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, và Hoa Thịnh Đốn Việt Báo. (BBT)