Hội thảo” Xây thêm nhà ở phụ” tại tp Garden Grove, Nam California

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm 10/8/2017, thành phố Garden Grove Nam California là thành phố đầu tiên tại Orange County đã tổ chức buổi hội thảo về việc “Xây thêm nhà ở phụ” và rất được sự quan tâm của cư dân trong vùng, nhất là cộng đồng người Việt.