20/07/2015 | 1

Hội thảo về việc phê chuẩn và thi hành các hiệp ước tự do thương mại

Hội thảo về việc phê chuẩn và thi hành các hiệp ước tự do thương mại

Cuộc hội thảo có nhiều đại biểu quốc hội Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, đại diện các doanh nghiệp quốc nội và quốc tế tham dự. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cộng sản Việt Nam Trần Văn Hằng và ông David Anderson là giám đốc Quản trị cho Sự Phát triển Toàn diện của USAID (USAID GIG) đã đồng chủ tọa cuộc hội thảo. Cộng sản Việt Nam đang tích cực ký các hiệp ước FTA. Cho tới nay, đã ký 10 FTA. Riêng trong năm 2015 đã ký 2 FTA, một FTA với Nam Hàn và một FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo.

Những hiệp ước FTA có thể đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội, thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các FTA sẽ mở nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại nhiều thị trường mới, nhưng các doanh nghiệp và nhà xuất cảng Việt Nam có thể sẽ đối diện với nhiều vụ kiện tại các nước. Ông Mathew J. McConkey là hội viên của tổ hợp luật sư Mayer Brown từng nói rằng những nhà xuất cảng Việt Nam sẽ bị các nhà sản xuất tại các nước nhập cảng đưa ra tòa, vì không tôn trọng luật xử lý rác thải, được chính phủ Việt Nam trợ cấp giúp hạ giá thành, tạo thêm khả năng cạnh tranh với sản phẩm của họ.

Trong 3 năm 2012, 2013 và 2014, Malaysia đã kiện 27 vụ xử lý rác thải đối với các nhà nhập cảng Indonesia, Trung Cộng, Nam Hàn và nhiều nước ký FTA khác. Hoa Kỳ và Nga cũng đã từng kiện các công ty Việt Nam trong nhiều lãnh vực. Nếu bị kiện và không nghe xét xử, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất quyền xuất cảng.

Hiện giờ, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện với nhiều vụ kiện ở Hoa Kỳ, Âu Châu và nhiều nước lân bang. Một trong những lý do bị kiện là Việt Nam chưa được coi là một nền kinh tế thị trường. Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) cho biết có thể công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường vào năm 2019, nhưng điều này không có gì chắc chắn.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa vào các công ty quốc doanh thua lỗ phải trợ cấp. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng coi thường việc bảo vệ môi trường, còn dùng nhân công vị thành niên, không tôn trọng tác quyền nhu liệu… Đó là nguy cơ vác chiếc ra tòa đối với các doanh nghiệp và nhà xuất cảng Việt Nam.

Nguy hiểm hơn nhiều mà các FTA sẽ đem lại cho Việt Nam, là hàng hóa ngoại quốc tốt hơn, khi nhập cảng vào Việt Nam với mức thuế 0% sẽ có thể làm nhiều doanh nghiệp Việt Nam phá sản.

Hồng Tú / SBTN