Hội thảo về việc Chính Phủ trợ giúp các tiểu thương tại Philadelphia

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Philadelphia phối hợp với Phòng Thương Mại Á – Mỹ Philadelphia, Mạng Lưới Các Doanh Nghiệp Á Châu Nam Philadelphia vừa tổ chức hội thảo giới thiệu các chương trình trợ giúp giới tiểu thương của chính phủ địa phương và chính phủ liên bang. Chương trình được diễn ra vào lúc 2 giờ trưa thứ Ba 21/06/16. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.