Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Hội thảo Văn Hóa & Giáo Dục tại quận Cam Nam California

Hội thảo Văn Hóa & Giáo Dục tại quận Cam Nam California

Vào chiều Chúa Nhật 13/8/2017 tại đài SBTN thành phố Garden Grove Nam California đã có buổi hội thảo về Văn Hoá và Giáo Dục do Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California tổ chức. Buổi hội thảo có sự tham dự của các đại diện trung tâm Việt Ngữ trong vùng và thân hữu.