06/03/2017 | 0

Hội thảo thành lập Toastmasters Việt Nam tại Portland

Toastmasters International là một tổ chức bất vụ lợi, hoạt động toàn cầu. Hội đã được thành lập trên 90 năm từ ngày 22 tháng 10 năm 1924. Hội có khoảng 332 ngàn hội viên, gồm khoảng 15 ngàn chi hội trên 135 quốc gia. Vào lúc 1giờ trưa Thứ Bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017 tại phòng họp Nhà thờ Rose City Park United Methodist đã diễn ra buổi hội thảo về việc thành lập Câu Lạc Bộ Toastmasters International cho người Việt Nam tại thành phố Portland.