Hội thảo tại Paris với phong trào Việt Hưng về đề tài “Đuổi Tàu, Cứu Nước”

Trước tình hình Tàu Cộng ngày càng ngang ngược xâm chiếm biển đảo và lãnh thổ nước ta, Tiến sĩ Nguyễn Võ Long, giáo sư trường đại học Georgetown, Indiana.v.v… và chủ tịch một số quỹ từ thiện đã thành lập Phong Trào Việt Hưng với phương châm “Đuổi Tàu, Cứu Nước. Trong chương trình kết nối các tổ chức với nhau, TS Nguyễn Võ Long đã đến Paris để nói chuyện về đề tài này.