Hội thảo quốc tế ở Washington D.C. về thảm họa Formosa

Ngày 10/5/2017, buổi hội thảo đầu tiên về pháp lý và môi trường của chất thải ở biển Đông Việt Nam do Formosa gây ra. Buổi hội thảo được diễn ra tại tòa nhà Russell của Thượng Viện Hoa Kỳ do bác sĩ Nguyễn Thể Bình phối hợp tổ chức và được yểm trợ bởi Đài Truyền Hình SBTN cùng nhiều tổ chức khác trong cộng đồng. Tham dự hội thảo có sự có mặt của luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.