Hội thảo nhân quyền do VOICE Úc Châu tổ chức tại Sydney

Buổi hội thảo với chủ đề: “HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM và CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG THẾ GIỚI CHO DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, TỴ NẠN” do Voice Australia tổ chức tại Cabramatta với các thuyết trình viên là những người đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam.