22/06/2016 | 0

Hội thảo lao động: Việt Nam sẽ chấm dứt đảng cộng sản toàn trị?

Hội thảo lao động: Việt Nam sẽ chấm dứt đảng cộng sản toàn trị?

Hàng nghìn công nhân Công ty Pouyen xuống đường. (Hình: RFA)

Các quan chức điều hành hội thảo gồm có Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ông Chang – Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ Chức Lao Động Quốc Tế tại Việt Nam, và Ông Đỗ Đình Lương, chuyên viên của Vụ Các Vấn Đề Chung Về Xây Dựng Pháp Luật, Bộ Tư Pháp.

Tham dự hội thảo còn có sự có mặt của một số luật gia. Hội Luật Gia TPHCM đã gởi đến hội thảo một tham luận kiến nghị một số điều chỉnh về mặt luật pháp.

Tham luận của Hội Luật Gia TPHCM cho biết để phù hợp với cam kết TPP thì tổ chức công đoàn cần thuần túy là tổ chức dân sự xã hội, không phải tổ chức chính trị. Do đó cần điều chỉnh nội dung ở Điều 9.2, Điều 10, Hiến pháp 2013.

Tham luận cũng đề nghị sửa đổi Chương 1 của Luật công đoàn 2012, và các nội dung liên quan khi sửa đổi Chương 1 này. Các nội dung nói trên đều mặc định rằng tổ chức công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cánh tay nối dài của đảng CSVN.

Ngoài ra còn cần phải sửa đổi điều 4 của Hiến pháp, để chấm dứt phân biệt đối xử giữa “công nhân – đảng viên” và “người lao động – không đảng viên”.

Theo tham luận, việc phân biệt đối xử này được thể hiện tại Hiến pháp 2013, điều 4.1: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Tham luận lý luận rằng, nếu tiếp tục quan điểm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân”, sẽ không thể có các tổ chức công đoàn độc lập, vì những tổ chức này có thể chấp nhận, hoặc không chấp nhận sự hiện diện của tổ chức đảng.

Tương tự, khi Việt Nam tham gia vào các Điều Ước Quốc Tế, thì yêu cầu đảng cộng sản là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” không có giá trị pháp lý – ngoại trừ trường hợp cơ quan đảng với cơ quan chính quyền hợp nhất thành một, và được quy định rõ bằng văn bản pháp luật phù hợp.

Các luật gia thuộc Hội Luật Gia TPHCM nói rằng việc sửa đổi những điều luật nói trên được căn cứ vào Luật Điều Ước Quốc Tế, mà Quốc hội CSVN vừa thông qua.

Vũ Minh Ngọc / SBTN