Hội thảo kỳ 3 của trường Kinh Thánh tại San Diego

Trường Kinh Thánh cho người Việt Nam là một trường thần học, gặp gỡ và giảng dạy online miễn phí trên toàn thế giới đã có từ 3 năm qua. Mỗi năm vào đầu tháng 8, trường tổ chức hội thảo để bồi linh và huấn luyện cho các giáo sư, sinh viên và tín hữu về tham dự tại thành phố Olympia, Washington. Năm nay, trường tổ chức hội thảo kỳ 3 tại San Diego, California do mục sư Đoàn Lộc và hội thánh Đức Hằng Sống San Diego bảo trợ. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.