11/02/2022 | 8

Hội thảo “In The Wake Of Formosa Plastics Rebuilding Coastal Communities” do đại học UCI và hội JFFV tổ chức

Hội thảo “In The Wake Of Formosa Plastics Rebuilding Coastal Communities” do đại học UCI và hội JFFV tổ chức

Nhằm đấu tranh đòi công lý cho môi trường biển và nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên năm 2016 tại miền Trung VN, Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV) ngoài việc tranh đấu trước tòa án, còn liên minh với các tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền của các quốc gia từng là nạn nhân của công ty Formosa.

Một trong những liên minh mà hội JFFV đang làm việc chặt chẽ là Phân khoa Environmental Injustice thuộc khoa Nhân Học của Đại Học UCI, do giáo sư Kim Fortun phụ trách. Thông qua hai dự án: gồm Thư Khố (Archives) và phim Tài Liệu RED SEA, Hội JFFV và Đại Học UCI mong muốn cung cấp những ghi chép, và tài liệu lưu trữ về mọi sự kiện liên quan đến Thảm Họa Môi trường do công ty Formosa gây nên, để giúp những nhà nghiên cứu cũng như đại chúng có thể truy cập một nguồn tin trung thực, đáng tin cậy. (Formosa Plastics Global Archive).

Ngoài ra, Hội JFFV cũng thực hiện phim tài liệu RED SEA, với sự hợp tác của Đại học UCI, để nói về thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên và những hệ quả của nó đối với những người dân khó nghèo không tiếng nói.

Để hỗ trợ cho 2 dự án nói trên, Đại học UCI phân khoa Environmental Injustice sẽ phối hợp với hội JFFV tổ chức một cuộc hội thảo với đề tài: “In The Wake of Formosa Plastics Rebuilding Coastal Communities” (tạm dịch: Sau Thảm Họa Formosa, Xây Dựng Lại Những Cộng Đồng Ven Biển), vào lúc 5 giờ – 6 giờ 30 phút tối ngày thứ Năm, 3 tháng 3, 2022.

 

Sự kiện được tổ chức tại Social & Behavioral Sciences Gateway, tọa lạc ở 214 Pereira Drive, Irvine, CA 92617. Đối với những tham dự viên ở xa, quý vị có thể tham gia hội thảo thông qua Zoom Meeting.