Hội thảo giữa một số bạn trẻ tại Boston và tổ chức VOICE

VOICE là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển xã hội dân sự, vận động cho nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Với hai sứ mệnh vận động tái định cư cho người tị nạn và thuyền nhân Việt Nam không quốc tịch và trao quyền cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các cơ hội thực tập và đào tạo về pháp trị và phát triển xã hội dân sự. Trong chuyến đi công tác tại tiểu bang Masachusetts lần này, chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với luật sư Trịnh Hội, người điều hành tổ chức VOICE trong một cuộc hội thảo với một số bạn trẻ tại Boston. Xin mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của Ls Trịnh Hội sau đây.