Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40 bị hoãn trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40 bị hoãn trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Theo thông cáo báo chí từ Ban Tổ Chức của Hội Tết Sinh Viên miền Nam California ngày 6/9, Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40 sẽ được hoãn lại đến Tết Nguyên Đán năm 2022. Nguyên nhân dẫn đến sự trì hoãn này là do ban tổ chức đặt sự an toàn, sức khỏe của các thiện nguyện viên và thành viên trong cộng đồng lên hàng đầu.

Ban Chấp Hành của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức của Hội Tết Sinh Viên và các Trưởng Ban khác đã có nhiều cuộc họp về vấn đề này. Tổng hội đã theo dõi và tham khảo tin tức địa phương và trên toàn quốc cũng như các hướng dẫn an toàn của tiểu bang và liên bang, để đưa ra được kết luận rằng bệnh dịch COVID-19 có thể vẫn sẽ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của cộng đồng trong thời gian tới.

Trước sự thay đổi này, Tổng Hội Sinh Viên đã chân thành gửi lời xin lỗi đến các thiện nguyện viên và các hội đoàn trong cộng đồng đã từng sát cánh với Hội Tết Sinh Viên trong 39 năm qua. Bên cạnh đó, tổng hội hy vọng quyết định trên sẽ đem đến cho hội thêm thời gian để cải thiện và chuẩn bị cho Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40.

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California luôn luôn nhắm tìm một nơi cho các thành viên phát triển và đào tạo những nhà lãnh đạo. Tổng hội tin chắc rằng các thành viên của hội sẽ sử dụng được tất cả các kỹ năng để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Tổng hội Sinh viên sẽ cập nhật cho mọi người những sự thay đổi trong tương lai.  (BBT)