Hội Tết quốc tế của người H’mông tại Fresno, California

Hơn 100.000 người H’mông ở các nơi trên thế giới ở các nơi trên thế giới đã tụ tập về TP Fresno để tham dự tuần lễ Tết H’mông từ ngày 26/122017 đến 1/1/2018. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh về lễ hội sau đây.