Hội SJVRC tổ chức chạy bộ & đạp xe gây quỹ cứu trợ miền Trung Việt Nam

Hôm Chủ Nhật vừa qua ngày 15 tháng 11, 2020, hội SJVRC đã tổ chức một cuộc chạy bộ và đạp xe đạp để giúp gây quỹ cho miền Trung, Việt Nam. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây: