Hội SCS hướng dẫn bệnh nhân mắc bệnh cao máu tự theo dõi & cải thiện cuộc sống

Vào 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 8, tại trụ sợ Hội Chăm Sóc Toàn Diện (SCS) đã khai giảng lớp học để hướng dẫn bệnh nhân mắc bệnh cao máu, tự theo dõi và cải thiện cuộc sống. Lớp học hoàn toàn dạy bằng tiếng Việt và miễn phí. Hội SCS hợp tác với Hiệp Hội Tim Mạch để giúp cộng đồng người Việt đề cao cảnh giác về sự nguy hiểm của bệnh cao máu.