Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt trao cờ vàng cho Viện Bảo Tàng VNCH

Lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hoà do một người lính Hoa Kỳ cất giữ năm xưa, nay đã được trao lại cho Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại buổi lễ được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ thành phố Westminster, Nam California.