Hội Phụ Nữ Toronto tổ chức đại hội đồng bất thường về việc treo cờ vàng

Dù đã nhiều lần được giải thích, khuyến khích về việc nên treo lá cờ vàng, là lá cở di sản, biểu tượng của cộng đồng trong các lễ hội. Tết Trung Thu do Hội Phụ Nữ tổ chức mấy năm nay vẫn không có treo cờ vàng và chào cờ. Hội đồng quản trị nêu lý do vì sợ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Sau nhiều tranh cãi sôi nổi, vào ngày 21/08//15, Hội Đồng Cố Vấn đã triệu tập và chủ tọa một đại hội đồng bất thường để bầu lại Hội Đồng Quản Trị mới, đáp ứng nguyện vọng của các hội viên. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.