Hội Nhà Báo Độc Lập với 2 năm nhiều sóng gió

Ngày 4 tháng 7 năm 2016, nhân dịp đúng 2 năm thành lập, các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam đã tổ chức kỉ niệm, ôn lại những sự kiện khó khăn đã trải qua trong 2 năm qua cũng như những điều hội đã đạt được cho đến ngày nay. Hai năm đã qua đi, lòng nhiệt huyết nơi những nhà báo độc lập vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều thể hiện một quyết tâm đồng hành cùng dân tộc trong thời điểm khó khăn và có tính quyết định của dân tộc.