Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế

Trải nhiều sóng gió trong hai năm đầu tiên thành lập, đến cuối quý 3 này, các sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ hàng tháng của chi hội miền Nam của Hội nhà báo độc lập Việt Nam bắt đầu đi vào ổn định, với sự tham gia tăng dần số lượng hội viên. Trong buổi sinh hoạt đầu tháng 9 năm 2016, có 22 thành viên tham dự cùng sự hiện diện của hai viên chức chính trị của tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, bày tỏ niềm tin rằng với những diễn biến thời sự trong và ngoài nước, cho thấy đã đến lúc mà nhà cầm quyền phải chính thức công nhận các tổ chức xã hội dân sự.