Hội người Việt được vinh danh tại New Jersey

Ngày 16/10/2104, Hội đồng chính quyền quận hạt Camden, tiểu bang New Jersey đã tổ chức một buổi vinh danh nhóm công dân Á Mỹ của cộng đồng Việt Nam và một số hội đoàn, tổ chức, cá nhân tại thành phố Pennsauken, New Jersey vì những đóng góp và xây dựng cho cộng đồng ngày một vững mạnh. Mời quý vị xem phần phóng sự sau đây.