Hội ngộ đồng hương Lăng Cô tại Boston, Massachusetts

Gần 300 đồng hương Lăng Cô đến từ khắp các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ và một số đến từ VN đã có mặt trong 3 ngày cuối tuần của cuối tháng 7 trong một cuộc hội ngộ lần thứ ba do ông David Trí Võ tổ chức tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.