Hội nghị Trưởng Hướng Đạo tại miền Nam California

Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, vào sáng thứ Bẩy 2/7/2016 tại thành phố Garden Grove – Nam California, đã tổ chức hai ngày Hội Nghị Trưởng. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 100 trưởng từ nhiều nơi về tham dự, nhằm hoàn chỉnh các nguyên tắc điều hợp, cơ cấu, phát triển Hướng Đạo Việt Nam tạI hải ngoại và kết chặt tình thân Hướng Đạo. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.