10/07/2016 | 0

Hội nghị trung ương đảng CSVN không đề cập đến Biển Đông và vụ cá chết

Hội nghị trung ương đảng CSVN không đề cập đến Biển Đông và vụ cá chết

Nhà văn Phạm Viết Đào (Ảnh: Reuters)

Ông Phạm Viết Đào, nhà văn kiêm blogger trong nước, hôm nay có bài viết trên trang mạng của BBC chỉ trích rằng Hội Nghị Trung Ương 3 thực chất là về “chuyện sắp xếp ghế cho nhau” của các quan chức chóp bu thuộc đảng cộng sản.

Theo thông tin của báo chí trong nước đưa ra, Hội Nghị Trung Ương 3 có 4 nội dung được bàn thảo, trong đó 3 nội dung đầu là về các quy chế làm việc và kiểm tra của các cơ quan bên trong đảng cộng sản, và nội dung sau cùng là về giới thiệu nhân sự đứng đầu các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 đến 2021.

Nhà văn Phạm Viết Đào nhận định rằng, nhìn vào 4 nội dung được đảng cộng sản coi là “hệ trọng” như vừa nêu, người ta không khỏi nghĩ rằng đảng cộng sản hiện nay chỉ còn quan tâm đến việc đặt ra các quy ước để các đảng viên bớt tranh chấp trong việc chia phần.

Thêm vào đó, Hội Nghị Trung Ương 3 làm ngơ hoàn toàn những vấn đề được toàn thể quốc dân coi là “hệ trọng”.

Nhà văn Phạm Viết Đào bày tỏ sự phẫn nộ của mình khi ông viết rằng: “Đất nước đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược, một bộ phân nhân dân đang bị đè nén, đang bị đe dọa quyền sống, quyền tự do sơ đẳng, bị tước đi môi trường làm ăn, sinh sống, thì đảng tảng lờ, không bàn đến…”

Huy Lam / SBTN