02/10/2015 | 0

Hội nghị tôn giáo tại Vatican về ly dị & đồng tính

Hội nghị tôn giáo tại Vatican về ly dị & đồng tính

Tin Vatican. (Reuters) – Các giám mục Thiên Chúa giáo khắp thế giới đã tề tựu tại Vatican ngày thứ Sáu 2 tháng 10 để chuẩn bị tham dự cuộc hội nghị tôn giáo bàn về vấn đề gia đình.

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 25 tháng 10, giai đoạn thứ hai của một tiến trình kéo dài 3 giai đoạn. Nội dung của cuộc họp thảo luận sẽ đưa đến việc hoàn tất một văn bản căn bản hoặc một thông tri do Đức Giáo Hoàng Francis soạn thảo sau cuộc họp. Hàng trăm người được mời tham dự cuộc họp kéo dài 3 tuần lễ, gồm người có đạo và đã bỏ đạo, trong đó có 18 cặp vợ chồng để thảo luận về những vấn đề có liên quan đến gia đình.

Trước cuộc họp, đã có nhiều cuộc thảo luận về một số vấn đề cải cách, trong đó có vấn đề đồng tính và người Thiên Chúa giáo ly dị. Sứ giả của Vatican, ông Philip Pullella nói rằng cuộc họp sẽ nhấn mạnh đến lòng thương xót những người không nằm trong những nguyên tắc nghiêm ngặt của giáo hội. Chẳng hạn như người ly dị, người tái hôn ở bên ngoài giáo hội, đồng thời đụng chạm đến vấn đề đồng tính mà không làm thay đổi giáo lý căn bản, khi cho rằng đồng tính không phải là tội lỗi nhưng có tội đối với nguyên tắc của giáo hội.

Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài muốn Giáo hội tỏ lòng thương xót và giảm bớt khuôn khổ cứng nhắc, và Vatican sẽ phải hành động một cách can đảm theo hướng thay đổi nhiều hơn. (Song Châu)