09/12/2014 | 0

Hội nghị Thượng đỉnh Nhân dân ở Lima

Hội nghị Thượng đỉnh Nhân dân ở Lima

Lima, Peru. (Reuters) – Hội nghị thượng đỉnh nhân dân về thay đổi khí hậu đã được khai mạc tại thủ đô Lima của Peru trong Thứ Hai ngày 8 tháng 12, song song với cuộc đàm phán về thay đổi khí hậu của Liên hiệp quốc.

Hội nghị thượng đỉnh nhân dân qui tụ đại diện các tổ chức xã hội dân sự, hệ thống, các phong trào dân sự, các trung tâm nghiên cứu kéo dài từ ngày 8 tới ngày 11. Phát ngôn viên Luis Asay của hội nghị nói rằng hội nghị thượng đỉnh nhân dân sẽ kết thúc với những khuyến nghị cho hội nghị chính thức COP của Liên hiệp quốc. Hội nghị của các Thành phần hay COP của Liên hiệp quốc được tổ chức cung cấp diễn đàn bàn thảo về sự thay đổi khí hậu từ khía cạnh quốc gia tới quốc tế, nói lên những kinh nghiệm căn bản trong cuộc tranh đấu chống thay đổi khí hậu.

Nhà tranh đấu môi trường Aurelio Ambrosio nói rằng tiếng nói của người dân chưa bao giờ được lắng nghe, nhưng ngày hôm nay họ phải lắng nghe vì nhân dân đang ở bên ngoài cuộc họp COP20. Giới chức chính quyền đang ở bên trong nhưng người dân đang ở bên ngoài. Giới chức chính phủ và các nhà làm chính sách các nước đang làm việc tại hội nghị COP20 trong thời gian 12 ngày để đặt nền tảng cho một hiệp ước chống thay đổi khí hậu mới của Liên hiệp quốc. Hiệp ước hy vọng sẽ được ký trong hội nghị thượng đỉnh COP21 sẽ được tổ chức ở Paris vào năm tới. (Huệ Võ)

Cùng chuyên mục