Hội nghị về giáo dục Anh – Việt tại Westminster, Nam California

Nhằm đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong việc dạy tiếng Việt cho con em đang theo học trong các học khu vùng Orange County – Nam California, vào sáng thứ Tư 29/3/2017 tại trường De Mille Elementery, Học Khu Westminster – Nam California, đã có buổi hội nghị song ngữ Việt Anh do Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Á Châu, Hiệp Hội Song Ngữ Tiểu Bang California và Khu Học Chánh Westminster tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của các tổ chức giáo dục, các hội đoàn và ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ tại Nam California.