Hội nghị quốc tế tại Washington D.C về chống xả chất thải gây ô nhiễm môi trường Biển Đông

Hội nghị quốc tế tại Washington D.C về chống xả chất thải gây ô nhiễm môi trường Biển Đông

Ảnh: RFA

Tổ chức Vietnam for Progress đang lên kế hoạch cho một hội nghị quốc tế tại trụ sở Thượng Viện Hoa Kỳ ở Washington D.C., về những tác động môi trường của việc xả  chất độc ở Biển Đông và những biện pháp pháp lý để chống lại hành vi này.

Hội nghị dự trù diễn ra trong ngày 10 tháng 5 năm 2017. Vietnam for Progress là một tổ chức bất vụ lợi, có sứ mạng bảo vệ tự do, nhân quyền, môi trường, phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Hội nghị được tổ chức nhân dịp đánh dấu một năm thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam do Formosa gây ra.

Các diễn giả là những giới chức, học giả và chuyên gia quốc tế về pháp lý. Khách mời danh dự tại hội nghị gồm có những thành viên của các quốc hội Úc, Canada, Liên Âu và Hoa Kỳ. Điều hợp viên là ông Roger Bilodeau, cố vấn Nữ Hoàng Anh kiêm lục sự Tối Cao Pháp Viện Canada. Giáo sư Malaika Bacon-Dussault thuộc Trường Luật, Đại Học Moncton, sẽ nói về vai trò của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đối với hành vi xả thải chất độc ở Biển Đông. Giáo sư Lisa Heinzerling, Trường Luật, Đại Học Georgetown, sẽ nói về luật lệ liên quan đến an toàn hải sản nhập cảng. Giáo sư Warren Perrin, Trường Luật Loyola, sẽ nói về những chọn lựa tố tụng dân sự. Ông John Purdy, nhà nghiên cứu về môi trường, sẽ nói về khoa học và luật pháp như những nền tảng của khả năng bền vững môi trường.

Để tham dự hội nghị, xin liên lạc qua email về địa chỉ: vnfp@vietnamforprogress.org.

Huy Lam / SBTN