12/06/2016 | 1

Hội nghị eo biển Đài Loan

Hội nghị eo biển Đài Loan

Phúc Kiến, Hoa Lục. (Reuters) – Hơn 1 ngàn 7 trăm đại biểu gồm quan chức và đại diện ngành kỹ nghệ của Trung Cộng và Đài Loan đang chuẩn bị tham dự hội nghị Eo biển Đài Loan lần thứ 8, khai mạc trong ngày hôm nay tại thành phố Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến ở miền đông Hoa Lục.

Các đại diện người Đài Loan tham dự hội nghị này thuộc thành phần trẻ, phụ nữ và là người làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nông nghiệp và tôn giáo. Hơn 90 sự kiện thuộc các lĩnh vực thanh niên, văn hoá, việc làm, khoa học và giáo dục sẽ được tổ chức tại hội nghị kéo dài trong vòng một tuần lễ.

Hội nghị này còn bao gồm các cuộc họp được coi là diễn đàn đối thoại giữa các doanh nhân trẻ nổi tiếng của cả hai phía eo biển Đài Loan liên quan đến lĩnh vực sản xuất và tạo việc làm. Người đứng đầu các đảng phái của Đài Loan như Quốc Dân đảng và Tân Đảng cũng dẫn đầu đoàn đại diện tham dự hội nghị này.

Ngoại trưởng Nga trong dịp này cũng đã lên tiếng ủng hộ Trung Cộng và cho rằng bất kỳ sự can thiệp nào của lực lượng thứ ba tại Biển Đông sẽ gây căng thẳng trong vùng. (Song Châu)