19/07/2016 | 0

Hội nghị Cộng Hòa náo động vì những người chống Trump

Hội nghị Cộng Hòa náo động vì những người chống Trump

Cleveland, Ohio. (Reuters) – Hội nghị Cộng Hòa toàn quốc náo động vào hôm qua, sau khi đối thủ của ứng cử viên Donald Trump thất bại trong việc chống lại ông.

Những đại biểu này muốn có cuộc bỏ phiếu mới để họ có thể xóa bỏ phiếu bầu cho ông Trump theo quy định. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ không thành công. Hàng trăm người chống đối ông Trump bắt đầu la hét, sau khi lãnh đạo đảng Cộng Hòa phê chuẩn một số quy định vào lúc khai mạc hội nghị, trong đó có quy định cấm ghi danh để bầu lại.

Phil Wright là trưởng đoàn đại biểu tiểu bang Utah, cho biết ông gởi thỉnh nguyện lên lãnh đạo đảng Cộng Hòa, yêu cầu tổ chức cuộc bỏ phiếu mới. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng đối thủ của ông Trump không có đủ sự ủng hộ để họ có thể mở cuộc bỏ phiếu chống lại ông Trump. Đối thủ của ông Trump viện lý do ông chỉ là một thương gia, chưa từng mở một văn phòng hoạt động chính trị và thường đưa ra những tuyên bố thô lỗ. Steve Womack là trưởng đoàn đại biểu tiểu bang Arkansas, nói rằng chủ tọa hội nghị nhận được yêu cầu của 9 tiểu bang, yêu cầu tổ chức cuộc bỏ phiếu khác. Chủ tọa cho biết họ cần có thêm yêu cầu của 3 tiểu bang nữa mới được xem xét.

Tuần trước, ông Trump viết trên Twitter rằng cái-gọi-là phòng trào NeverTrump giờ đây không còn nữa. (Mai Đức)