Đang tải...
05/12/2015 | 0

Hội nghị chống thay đổi khí hậu nhận lời nhắn từ không gian

Hội nghị chống thay đổi khí hậu nhận lời nhắn từ không gian

Paris, Pháp. (Reuters) – Cuộc đàm phán hy vọng có thể khai sinh một hiệp ước giới hạn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn chận thảm họa môi trường đã nhận được lời nhắn ủng hộ đặc biệt từ các phi hành gia trên không gian.

Là một phần trong Ngày Hành Động, các phi hành gia trên không gian khuyến khích các nhà thương thuyết phải cùng làm việc để kết thúc một bản hiệp ước giới hạn sự gia tăng nhiệt độ địa cầu, bảo vệ môi trường sống. Phi hành gia Michael Lopez-Alegria đã gởi một khúc băng thu âm, nói rằng chưa đầy 550 người bay vòng quanh quả địa cầu, các phi hành gia đã may mắn không chỉ nghe ảnh hưởng tiêu cực của thời đại kỷ nghệ đối với hành tinh chúng ta mà còn tận mắt chứng kiến. Qua video liên kết từ Trạm Không Gian Quốc Tế, Phi hành gia Scott Kelly kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải có hành động quan trọng để chứng tỏ họ quan tâm tới tương lai của hành tinh.

Chỉ còn lại 7 ngày thương thuyết trước khi kết thúc vào ngày 11 tháng 12, hai bản dự thảo thay thế đã được luân lưu và tất cả các nước đã đồng ý chấp nhận làm căn bản đàm phán. Bản dự thảo cuối còn cắt bớt trước khi trao cho Chủ tịch Hội nghị Laurent Fabius để bắt đầu giai đoạn thương thuyết cấp bộ trưởng vào tuần tới. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Laurent Fabius nói rằng tin tức nhận được làm cho ông ta rất lạc quan, nhưng còn rất nhiều việc phải làm.

Trong Ngày Hành Động sẽ có nhiều diễn giả từ các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, ông Tổng thư ký Liên quốc và Diễn viên Sean Penn nói chuyện trước hội nghị. (Robert Võ)

Loading...